Aretus

Tänapäeval on tõukoerte aretuses põhilisteks eesmärkideks:
• koeratõugude kasutusomaduste säilimine ja kinnistamine põlvest põlve.
• õige tõutüübi säilitamine, mis on tõu kodumaa poolt aluseks FCI standardi loomisel.
• tõukohase iseloomu säilitamine ja edasiandmine järglastele
• pärilike haiguste süstemaatiline vältimine, teostades selektsiooni aretusse lülituvate isendite hulgas.

Seega on aretuse eesmärgiks tagada antud koerartõule omane iseloom, kasutusvaldkond, FCI kehtiva standardi järgne välimus, tüübile vastavus, mis määratud tõu kodumaa poolt ning välistades, süstemaatilise selektsiooni tulemusena, pärilike haiguste/defektide edasikandumine järgnevatele põlvkondadele.
Aretuse eesmärk teaduslikus tõlgenduses on: tagada, et iga järgnev põlvkond oleksparem kui eelmine või võrdne ehk ligilähedane ideaalile, mis fikseeritud tõukirjelduses.
Kvaliteetne aretus toimib ja toimub just ülal loetletud tegevusi läbiviies ja arvesse võttes.
Aretusklubi “Eesti Bernhardiin” eesmärgiks bernhardiinide aretuses on säilitada ja tagada standardis määratud omaduste edasikandumine järgnevatele põlvkondadele, kasutades selleks ainult funktsionaalselt terveid bernhardiine. Aretusklubi austab tõukodumaa, Šveitsi, soovitusi ja juhiseid lühi- ja pikakarvalise bernhardiini aretustegevuses ja reeglistiku loomisel Eestis elavatele bernhardiinidele.
Standard ei ole tõlgendamiseks ega liikumiseks selle kui ideaali suunas, vaid see on reegel, mis peab olema täidetud enne, kui toimub isendite lülitumine aretustegevusse ning jälgides ja arvestades FCI reegleid koerte tervisliku (psüühilise ja füüsilise) seisundi kohta.
Seaduslik ja eesmärgipärane aretustegevus ei ole kasvatajate või koeraomanike isiklike maitseeelistuste realiseerimiseks, olles vastuolus tõu kodumaa ja/või FCI reeglitega.
Funktsionaalselt terve koera iseloom peab olema tõukohane ja koer ei tohi olla agressivne ja/või ebakindla iseloomuga. Koera funktsionaalset tervist kontrollitakse aretuskontrollis, millele eelneb tõule omase iseloomu testimine.

Funktsionaalselt terve on koer:
• kes on tõule omase iseloomuga;
• kes ei kanna geneetilisi haigusi ega varjatud defekte;
• kes on tugeva tervisega – on terve;
• kes vastab tõu kodumaa ideaaltüübile (ja seda nii raskuskeskme asukohalt kui ka “nurkadelt”);
• kelle välimik vastab 100%-liselt FCI kehtivale standardile
• kes on oma tõu tüüpiline esindaja;
• kes on harmoonilise üldilme ja õigete proportsioonidega;
• kes on tõule omase liikumisega;
• kellel ei ole standardis kirjeldatud vigu.

Ei tohi ära unustada, et bernhardiin on koer, kes on loodud töötamiseks kõrgmägedes ja lumes, hoolimata asjaolust, et meil siin Eestis on bernhardiin rohkem sõber kui lumest ja külmast päästja…

Koera funktsionaalset tervist kontrollitakse aretuskontrollis.