Kasvataja eetika

Kõike loomulikult ei ole võimalik panna paberi peale ja reglementeerida, samuti kohustada inimesi järgima kasvataja eetikat.. Eetilisele kasvatajale ei ole vaja eraldi eetikakoodeksit, tema jaoks on eetika elu osa ja vigade juhtumisel ei häbene eetiline kasvataja seda tunnistada.
Eetiline kasvataja tunneb muret oma aretatud koerte tervise ja kasvamise pärast ja teeb võimaluse korral kõik, et mitte kahjustada aretatavate koerte tõugu.
Eetiline kasvataja peaks suutma vastutada oma aretustegevuse eest. Seda eelkõige oma kutsika/koeraomanike ees, kasutades oma aretuses tõukoeri, kes lisaks tõustandardi vastavusele omavad lisaks väga head välimikku, omavad võimalikult head tervist ja füüsist ning samuti on äärmiselt oluline kasutada normaalse psüühikaga koeri.
Eetiline kasvataja armastab oma koeri ja ei unusta, et tegemist on elusate loomadega, mitte vaid aretusmaterjaliga. Koer või koerad on tema jaoks üks/ühed perekonna liikmetest ning tal jätkub aega oma koertega mängida, nendega jalutada, leiab aega neid koolitada ja muidugi armastada neid.
Eetiline kasvataja omab sissetulekuallikat, mis katab vajaduse korral kulutused koerte ravimiseks, operatsioonideks ja muudeks vajalikeks rutiinseteks veterinaarseteks kulutusteks ning samuti igapäevasteks kulutusteks koerte heaolu nimel, nagu nt. toit, mänguasjad ja vitamiinid.
Väga tähtis on kasvataja nägemus aretusest. Seda selleks, et vältida puudusi tulevastes pesakondades ning mitte kasutada, kui kasvataja muidugi valdab seda informatsiooni, aretuses koeri, kes põevad pärilikke haigusi või pärilikke vigu koerte eksterjööris. Kasvataja peab arvestama kindlasti puudusi ja vigu oma planeeritud paaritustes, et välistada nende esinemist tulevastes pesakondades.
Eetiline kasvataja ei halvusta teiste kasvatajate aretustegevust ja ei tohiks varjata enda aretustööga seonduvaid vigu. Samuti hoiab eetiline kasvataja oma kutsikaomanikega kontakti ka tulevikus ning abistab neid nõuannete ja oma teadmistega tõu kasvatamisel-koolitamisel.
Parim kiitus on eetilisele kasvatajale tema kasvandike hea tervis, hea iseloom ja edusammud näitustel ja koolitustel. Kasvataja panustab aega ja raha paaritustele, näitusereisidele ja enesetäiendamiseks.

Eetilise kasvataja kohustused

Eetiline kasvataja peab olema kursis kõigi meie riigis kehtivate seaduste, määruste ja eeskirjadega, mis puudutavad koerte pidamist. Samuti peaks kõik toimuma hügieeni ja loomakaitse nõuetele vastavalt. Eetiline kasvataja toidab oma koeri kvaliteetse ja tõu vajadustest lähtuva toiduga, võimaldab piisavalt liikumist koerale ja tegelema temaga.
Eetiline kasvataja peaks olema täiendanud ennast erinevatel koolitustel, seminaridel ning on kursis kaasaaegsete probleemidega, mis puudutavad kasvatatavat tõugu. Kasvatajal on kõik vajalikud eelteadmised oma koera tõust ja ta toob sisse või paaritab oma emaseid aretuskoeri nii psüühiliselt kui füüsiliselt väärtuslike ja tervete liinidega, et rikastada tõu genofondi, parendada tõugu ja tõu tervist.
Eetiline kasvataja suhtleb sõbralikult teiste kasvatajatega nii kodu-kui välismaalt, jagab oma kogemusi ja ei häbene tunnistada ka oma vigu. Kasvataja teeb koostööd teiste kasvatajatega ja tõuorganisatsioonidega ja järgib kohustuslikke/soovituslikke aretusnõudeid. Ta registreerib kõik elusana sündinud kutsikad EKL-is vastavalt EKL tõuraamatumäärusele ja loomulikult ei paarita oma isaseid koeri registreerimistunnistusteta koertega.
Eetiline kasvataja ei varja oma koerte tervise-, iseloomu- või välimikuprobleeme. Ta annab teistele kasvatajatele ja kutsikaomanikele tõele vastavat infot oma koerte omaduste kohta.
Kasvataja loovutab ainult terved, kiibistatud ja tõutunnistusega, ussikuurid läbinud ja eakohaselt vaktsineeritud ning sotsialiseeritud kutsikad koos lemmikloomapassiga. Ta hoiab sidet kutsikaomanikega ja vajadusel abistab neid oma nõuannete ja oskustega.
Hea kasvataja annab informatsiooni kutsikaomanikele kõikidest teadaolevatest vigadest. Kasvataja annab lisaks registreerimistunnistusele, ostu-müügilepingule ja veterinaarpassile toitmis-, hooldus- ja kasvatusjuhendid. Vajadusel registreerib kutsika MA registrisse.
Eetiline kasvataja osaleb aktiivselt näitustel, aretuskontrollidel, eksamitel (juhul,kui need on vajalikud sellele tõule) ja püüab suunata oma kasvandikke koolitustele ja näitustele, et saada ülevaadet oma aretustööst ekspertide käest.
Lubab kontrollida selleks volitatud isikutel oma pesakonna pidamistingimusi ja pesakonda puudutavat dokumentatsiooni.
Eetiline kasvataja kasutab aretuses emast koera ainult alates vanuses 18 elukuud kuni 9-aastaseks saamiseni, isaskoeri alates 10. elukuust ja seejuures aktsepteerib EKLi poolt tunnustatud tõuühingu kehtestatud tõukohaseid vanusepiiranguid. Samuti teatab EKL-i koera/kutsika omaniku muutusest.

Mida eetiline kasvataja ei tohiks teha

Eetiline kasvataja ei kasuta aretuses loomi, kes ei ole hea tervisega, hea iseloomuga või põevad kasvatajale teadaolevaid pärilikke haigusi. Koeri, kes ei vastava tõustandardile, kes ei rikasta millegi poolest tõu genofondi (näiteks paaritused ainult oma kenneli isaskoertega).
Ei kasuta aretuses emaskoeri,kellel on probleeme poegimisega või emaskoera anatoomia ei võimalda tal poegida.
Ei ole vägivaldne oma koerte suhtes. Ei kasuta vägivaldseid koolitusmeetodeid.
Ei loobu kasvataja vastutusest, kui koera tõuomadused ei vasta ootustele ja kompenseerib vajaduse korral ja ostjaga kokkuleppel kahju, kui see pole põhjustatud koera omaniku poolt. Vajadusel ja probleemide korral ei keeldu ta koera tagasi võtmast ja kui tekib vajadus, siis ei ütle ta ära abist kutsikale/koerale uue kodu leidmisel abistamises.
Eetilise kasvataja pesakondade eesmärk ei ole kommertslik. Tal jätkub rahalisi ressursse, et vajadusel maksta kõik kulutused seoses koertega.
Ei varja oma vigu ja ei anna ebareaalseid lubadusi kutsikaostjatele.
Ei paarita oma koeri nende koertega, kellel ei ole FCI tõutunnistust, kes ei kuulu samasse tõugu, kellel pole vajalikke terviseuuringuid või pole piisavaid ja nõutud tingimusi emasele koerale ja tulevastele kutsikatele.
Ei hoia oma koeri ja kutsikaid sellisel alal ja tingimustes, mis ei võimalda nendele eakohast liikumist ja mis on vajalik koerte/kutsikate normaalseks arenguks.
Ei hoia koeri tingimustes, mis ei võimalda olla neil puhtad ja terved.
Ei müü oma kutsikaid/koeri vahendajatele, katseloomadeks, vanuses alla 8 nädala ja kiipimata, vaktsineerimata ning registreerimistunnistuseta.
Ei riku teiste kasvatajate ja nende loomade mainet ning ei õõnesta tõuorganisatsioonide tegevust.
Eetiline kasvataja ei tee „isetegevust“ aretuses. Ta peab arvestama kindlasti tõustandardiga, mitte tehes äärmuslikku loomingut.
Eetilisele kasvatajale on kõige suurem kiitus tema kasvandike ja koerte suurepärane tervis, nende edusammud näitustel, koolitustel, võistlustel ja loomulikult lihtsalt terved ja tublid kodused lemmikloomad, kes toovad rõõmu oma omanikele.

Kodutöö kursusel „Kasvataja algkoolitus“
Koostas Liia Leer
Kennel Breezy Blizzard lühi-ja pikakarvalised bernhardiinid
04.04.2015