Poegimisaja määramine

Tabel poegimisaja (Wurftage) määramiseks paaritusajast (Belegtage),  on koostatud eeldusel, et paaritatakse 2…3 korda jooksuaja 11. kuni 13. päeval. Tabeli saab alla laadida siit.