Aretusklubi

MTÜ Aretusklubi “Eesti Bernhardiin” loodi 14.märts 2007.a. eesmärgiga pakkuda väljundit ja koostöövõimalust bernhardiinide aretajatele ja bernhardiinide aretusest huvitatud isikutele nii neile, kes elavad Eestis kui ka välisriigi kodanikele. Klubi liikmel ei pea olema kodus bernhardiin, piisab huvist ja tahtmisest olla aktiivne kaastööline klubi tegemistes ja bernhardiinidega seotud tegevuses. Klubi asutaja liikmete hulgas on pikaajalise kogemusega bernhardiinide ja teiste tõugudega tegelejad-aretajad, kel staazhi 10 ja enam aastat.

Eesti Kennelliidu liige
09.08.2007.a võeti Aretusklubi „Eesti Bernhardiin“ vastu Eesti Kennelliidu liikmeks.

Maailma Bernhardiinide Organisatsiooni, WUSB, liige
2009. aastal võeti Aretusklubi Eesti Bernhardiin vastu Maailma Bernhardiinide Organisatsiooni, WUSB (World Union of Saint Bernard) täieõiguslikuks liikmeks, realiseerus 7 aastat kestnud eeltöö. Aastal 2010 Ribeauville’s, Prantsusmaal, osaleb Aretusklubi, WUSB Konverentsil, juba 2 hääleõigusliku delegaadiga.

BERNHARDIIN ON SHVEITSI RIIGI VAPILOOM
Bernhardiin on kuulutatud Shveitsi riigi rahvuslkoeraks ja seega on tegemist haruldase nähtusega kus ühe riigi rahvuskoerale on loodud maailmaorganisatsioon, millel on liikmeid mitmel kontinendil, ning sellest lähtuvalt on ka aretajate vastutus ja koostöö tõu kodumaa, Shveitsiga, suurem. Kindlasti on selline lähenemine tõule, et tegemist ühe riigi rahvussümboliga, paljudele uudne, kuid järelemõtlemisel tundub see lihtsalt lahti seletatud faktina.

“Eesti Bernhardiin” on mõttekaaslane ka Shveitsis, St Bernardi kloostrist väljakasvanud “Barry Fond’i” töödes-tegemistes.´

TEGEVUS
Loodud Aretusklubi tegevusest enamuse moodustab bernhardiinide aretusega seonduv:
*aretuse kooskõlla viimine tõu kodumaa Shveitsi ja maailmaorganisatsiooni, WUSB, aretussuundadega
*Ühtsete aretusreeglite kehtestamine bernhardiinidele ja reeglite järgimise kontroll.
* igaaastane aretuskontrollide ja iseloomukatsete (spetsiaalsed bernhardiinidele) läbiviimine, rahvusvaheliste erialaspetsialistide kaasabil, väljastatakse vastavad sertifikaadid.
* infomaterjalide tõlkimine-koostamine
* kasvatajate koolitused ja vastavate sertifikaatide väljastamine
* bernhardiinide omanike koolitused
* koolitused ja infopäevad EKL välimike kohtunikele
* koostöö ja infovahetus Eesti Väikelooma Arstide Seltsi (terviseuuringud, veterinaarne nõustamine)
* koostöö ja infovahetus Eesti Maaülikooliga (geeniuuringute valdkond)
* aretusinfo-alased koostöö lepingud Shveitsi ja Saksamaa Bernhardiinide Aretusklubidega

ARETUSTÖÖ KÄSIKÄES VÄLISKLUBIDEGA
Maailm ja Euroopa, kus bernhardiin pärit, on järjest enam avatum ja koostööpakkumisi on saabunud erinevatest aretusklubidest. Oleme töötanud, alates 2001. aastast erinevate, bernhardiinide aretust puudutavate, reglementide-materjalidega, võttes aluseks edumeelsete ja tugevate: Shveitsi, Saksa, Itaalia, Taani, osalt ka Hollandi bernhardiinide aretusklubide info ja aretuse reeglid, kasutanud aretusreeglite väljatöötamisel välisklubide statistikat ja WUSB’i suundi – jalgratast ei ole mõtet ise leiutama hakata, sõlminud lepinguid erinevate teadusasutustega, hankinud intellektuaalse omandi tõlkimise ja kasutamise õigusi erinevatelt maailmas tunnustatud künoloogidelt, kes tegutsevad bernhardiini tõugu koertega.

ARETAJAD JA ASJAST HUVITATUD
Nagu eespool öeldud, on klubi loodud aretajatele ja aretusest huvitatud isikutele, bernhardiini olemasolu kodus ei ole määrav, liikmeks saab vabatahtlikkuse alusel, täisealine isik. Vastuvõetud otsused on asjast otseselt huvitatud isikute otsused – see loob ARETUSKLUBI tegevusele suurema professionaalsuse baasi.

Kui sa oma klubilistes tegemistes sead esikohale bernhardiinide vajadused-oleviku-mineviku-tuleviku, suudad kohaneda areneva maailmaga – oled teretulnud.